Obchodní podmínky pro SLOVENSKO

 Objednání zboží:

Zboží zasíláme přepravní společností In Time do 7 pracovních dnů, pokud je zboží na skladě. Objednané zboží zasíláme na dobírku. V případě platby předem zasíláme zboží následující pracovní den po připsání požadované částky na účet. Ceny jsou uváděny včetně DPH.

Za expedici zboží účtujeme poštovné dle sazebníku  společnosti In Time 4,-EUR s platbou na účet a 5,-EUR s dobírkou. Balíčky zasíláme jako doporučenou zásilku. Balné neúčtujeme. Po zaplacení zboží Vám balíček odesíláme většinou obratem. Pokud hodnota Vámi objednaného zboží překročí 100,-EUR, poskytneme Vám na poštovné 100% slevu (poštovné neúčtujeme).

Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na Vaše vyžádání.Z důvodů velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání. V takovém případě přijměte naši omluvu. O zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží budete informováni. Děkujeme za pochopení.

Odstoupení od smlouvy:

Zboží, které Vám z jakýchkoliv důvodů nevyhovuje, můžete do 14 dnů ode dne převzetí zboží vrátit zpět bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Zaplacené finanční prostředky Vám vrátíme nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení zboží.

 Reklamace a záruka: 

Na veškeré zboží je poskytnuta záruka 24 měsíců. Záruka se vztahuje na vady, které se projeví v záruční době v rozporu s avizovanými vlastnostmi zboží. Záruční doba počíná běžet po převzetí zboží. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jeho obvyklým užíváním. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, máte právo požadovat, aby vada byla bezplatně, řádně a včas odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, můžete požadovat výměnu zboží, týká-li se vada jen součástí zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, můžete žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo odstoupit od smlouvy. Půjde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, máte právo na výměnu zboží nebo právo odstoupit od smlouvy. Táž práva můžete uplatnit, půjde-li sice o vady odstranitelné, které se vyskytly, nebo v případě, že pro větší počet vad nemůžete zboží řádně užívat. Půjde-li o jiné vady neodstranitelné a nebudete-li požadovat výměnu věci, jste oprávněni požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo můžete odstoupit do smlouvy.

Pokud se vada projeví do 6 měsíců ode dne převzetí zboží, má se za to, že rozpor s avizovanými vlastnostmi zboží existoval již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

Reklamaci se specifikací vady a s uvedením Vašeho požadavku řešení vady zasílejte na naší adresu :

Irena Viktorýnová, Kopečky 1062/6, Velké Pavlovice, 69106.

Do zásilky nezapomeňte vložit zprávu o tom, jak s balíčkem naložit, např. zda žádáte výměnu nebo vrácení peněz, dále pak kopii prodejky nebo čitelné jméno a adresu, na kterou byla původní objednávka zaslána. Vaše reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Peníze lze vrátit pouze na jméno, na které byla vystavena prodejka. Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Za dopravu zboží a s tím spojené riziko poškození nebo ztráty Vaší zásilky během přepravy zodpovídá přepravní společnost. V případě zboží poškozeného při přepravě Českou poštou, je nutné nahlásit tuto škodu do 48 hodin od převzetí zásilky na dodací poště. 

Ochrana osobních dat:

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka jsou považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití.

 Údaje o zákaznících zásadně nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, přepravci a pod.) a to pouze v nutném rozsahu.

V případě požadavku smazat Váš účet, nám zašlete Vaši žádost na email: info@dupydup.cz - Vaše žádost bude neprodleně vyřízena.