Podmínky provizního systému

Podmínky provizního sytému:

 1. Zájemce o partnerství se zaregistruje v našem eshopu do Affiliate program, pro účast v programu je třeba uvést funkční email.
 2. Následně umístí na svoje webové stránky odkaz na náš eshop www.dupydup.cz  některým z těchto způsobů:
  • Textový odkaz na titulní stránku našeho eshopu. Textových odkazů může být libovolný počet.
  • Některý z reklamních banerů. Kody banerů nesmějí být žádným způsobem upravovány.
 3. V případě příchodu zákazníka na naše stránky z odkazu partnera je zákazníkovi zaslána tzv. cookie s identifikací partnera. Pokud tento nepřihlášený zákazník do 30-ti dnů nakoupí nebo se zaregistruje v našem eshopu, je veden jako zákazník zprostředkovaný konkrétním partnerem. Zaslaná cookie má platnost 30 dnů, přiřazení partnera je tedy provedeno i pokud se tedy zákazník nezaregistruje nebo nenakoupí při první návštěvě, ale kdykoliv v průběhu 30-ti dnů od návštěvy.
 4. V případě, že tentýž zákazník přijde na naše stránky v průběhu doby od více partnerů, je přiřazen partnerovi, od kterého přišel naposledy před první objednávkou nebo registrací.
 5. Za zprostředkování obdrží partner odměnu v % ve výši individuální provize z zrealizovaných a zaplacených objednávek zákazníka včetně DPH bez poštovného .
 6. Odměna je připsána na provizní účet partnera, jehož aktuální stav si může zobrazit po přihlášení, spolu s přehledem zprostředkovaných objednávek. Čerpání z účtu je možné převodem na slevový kupón na nákup v našich eshopech nebo vyplacením odměny na bankovní účet partnera.
 7. Vyplacení odměny na bankovní účet partnera je podmíněno minimální částkou výplaty, vyplácená částka musí činit vždy alespoň 500 Kč.
 8. Zákazníkem, za nějž je přiznána odměna, nemůže být sám partner Affiliate program nebo jeho rodinní příslušníci.
 9. Partner Affiliate program není oprávněn zasílat odkazy nevyžádanou elektronickou poštou (SPAM), formou tzv. hromadného tapetování diskusních fór nebo jiným způsobem, který je v rozporu se zákonem, dobrými mravy nebo etikou na internetu.
 10. V případě porušení či obcházení podmínek programu nebo jeho zneužívání v rozporu s jeho účelem je provozovatel internetových obchodů oprávněn zrušit účet partnera a stornovat bez náhrady zůstatek na jeho provizním účtu.
 11. Provozovatel je oprávněn program zrušit, v takovém případě nezaniká nárok partnerů na provizi. Případné zrušení programu je provozovatel povinen oznámit všem partnerumm Affiliate program emailem.